كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مهدي جمشيدي

مهدي جمشيدي
[ شناسنامه ]
مهلت اگر بر من دهي جان را فدايت ميکنم ...... شنبه 99/6/29
بوسه اي رشوه ندادم به تملق بر دست ...... پنج شنبه 99/6/20
صلح نامه | اي که به من جسم عطا کرده اي ...... سه شنبه 99/6/4
انتخاب ناشر کتاب سير تا احمق ...... شنبه 99/3/17
نامه يک خبرنگار به رييس مجلس يازدهم ...... شنبه 99/3/10
سير را خواص بسيار و احمق را زيان فراوان ...... جمعه 99/3/9
احمق ها از آنچه شما فکر ميکنيد به شما نزديکترند ...... جمعه 99/3/9
لزوم توجه به فرهنگ کتابخواني در صنعت سينما ...... چهارشنبه 99/2/31
ناگفته هايي از روابط عمومي در مديريت ...... پنج شنبه 99/2/25
ويرايش کتاب سير تا احمق ...... يكشنبه 99/2/21
کم توجهي رسانه ها به حوزه نشر و کتاب ...... پنج شنبه 99/2/4
نگارش کتاب سير تا احمق ...... شنبه 99/1/30
سريال پايتخت پاي تختي را لق نمي کند! ...... يكشنبه 99/1/17
سريال پايتخت نمايش يک زندگي معمولي ...... شنبه 99/1/16
لزوم برخورد دستگاه قضا با عروسک گردان ها! ...... پنج شنبه 98/11/17
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها